Sorry, this video is not available in your country.

Cảnh Sát Dùng Nẹp Giải Cứu Thanh Niên Bị Tai Nan Giao Thông

chia sẻ

Cảnh Sát Dùng Nẹp Giải Cứu Thanh Niên Bị Tai Nan Giao Thông

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 05/07/2022
Thông tin ban đầu Vào khoảng 8 giờ 50 ngày 4/7, đã xảy ra vụ TNGT tại đường D1, Khu CNC, phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm