Sorry, this video is not available in your country.

Cảnh Sát Lạm Quyền Trong Đại Dịch Covid-19

chia sẻ

Cảnh Sát Lạm Quyền Trong Đại Dịch Covid-19

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 09/04/2020
Khi các lực lượng cảnh sát trên khắp thế giới được trao quyền hạn đặc biệt để thi hành lệnh phong tỏa trong đại dịch Covid-19 thì người ta bắt đầu thấy xuất hiện các cảnh bạo lực như dùng hơi cay, dùng pháo, đạn cao su, gậy gộc... để giải tán đám đông.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm