Sorry, this video is not available in your country.

Cảnh Sát Thái Lan Bắt Giữ 21 Người Tại Cuộc Biểu Tình Ủng Hộ Dân Chủ

chia sẻ

Cảnh Sát Thái Lan Bắt Giữ 21 Người Tại Cuộc Biểu Tình Ủng Hộ Dân Chủ

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 17/10/2020
21 người bị bắt trong một cuộc biểu tình ở Bangkok, khiến hàng trăm người khác đụng độ với cảnh sát và ném sơn xanh vào họ.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm