Sorry, this video is not available in your country.

Cảnh Sát Tổ Chức Huấn Luyện Bắn Súng Tại Trường Học Ở Bang Florida, Hoa Kỳ

chia sẻ

Cảnh Sát Tổ Chức Huấn Luyện Bắn Súng Tại Trường Học Ở Bang Florida, Hoa Kỳ

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 12/08/2022
Cảnh sát đã thực hành cách họ phản ứng với một vụ tấn công bằng xả súng tại một trường học ở bang Florida của Hoa Kỳ vào ngày 3 tháng 8 năm 2022. 

Tin Tức Tất cả

Xem thêm