Sorry, this video is not available in your country.

Cảnh Sát Ý Thu Giữ Lô Ma Túy Tổng Hợp Lớn Nhất Thế Giới

chia sẻ

Cảnh Sát Ý Thu Giữ Lô Ma Túy Tổng Hợp Lớn Nhất Thế Giới

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 05/07/2020
14 tấn hồng phiến (amphetamine) - một loại ma túy tổng hợp độc hại - vừa bị cảnh sát Italy thu giữ.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm