Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Cao Lương Đỏ - Red Sorghum | Tập 1

8.4 / 91 đánh giá
Đạo diễn: Trịnh Hiểu Long
Sản xuất: Tào Bình
Cô Gái Cửu Nhi nhà nghèo phải lòng một người phụ kiệu họ Dư và có một người con với anh ta. 14 năm sau, cậu bé tham gia vào đoàn quân kháng chiến chống Nhật mà không hề biết cha cậu chính là tư lệnh Chiêm Ngao.   

Có thể bạn thích

Phim bộ 10.0 40 Tập
Phim bộ 3.3 44 Tập
Phim bộ 8.8 60 Tập
Phim bộ 7.4 40 Tập
Phim bộ 9.2 15 Tập
Phim lẻ 8.5 102 Phút
Phim bộ 8.7 42 Tập
Phim bộ 9.7 43 Tập
Phim bộ 7.5 45 Tập
Phim bộ 9.2 24 Tập
Phim bộ 8.5 55 Tập
Phim bộ 7.8 43 Tập
Phim bộ 7.2 50 Tập
Phim bộ 10.0 45 Tập
Phim bộ 7.1 80 Tập
Phim bộ 8.1 60 Tập
Phim bộ 9.5 52 Tập
Phim bộ 8.1 40 Tập
Phim bộ 8.0 36 Tập
Phim lẻ 7.5 86 Phút
Phim bộ 8.6 36 Tập
Phim bộ 8.9 50 Tập
Phim bộ 8.2 40 Tập
Phim bộ 8.8 54 Tập
Phim bộ 9.3 47 Tập
Phim bộ 7.5 38 Tập
Phim bộ 6.7 35 Tập
Phim bộ 8.9 48 Tập
Phim bộ 8.8 61 Tập (5 Phần)
Phim bộ 8.1 31 Tập