Sorry, this video is not available in your country.

Cao Tốc La Sơn - Túy Loan Sạt Lở Nặng, Xe Xếp Hàng Dài Chờ Đi

chia sẻ

Cao Tốc La Sơn - Túy Loan Sạt Lở Nặng, Xe Xếp Hàng Dài Chờ Đi

Người đăng:
Ngày đăng: 16/11/2023
Cao tốc La Sơn - Túy Loan nối Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế đang bị sạt lở nặng khiến hàng trăm ô tô nối đuôi nhau dài cả cây số để chờ đi qua.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm