Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Câu Chuyện Bó Đũa

7.4 / 8 đánh giá
Thể loại: Thiếu nhi, Cổ tích
Câu chuyện cho ta thấy sức mạnh to lớn của sự đoàn kết và khuyên nhủ anh em trong gia đình phải biết đồng sức đồng lòng, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau.

Có thể bạn thích