Sorry, this video is not available in your country.

Câu Chuyện Đau Lòng Đằng Sau Việc Thuần Phục Voi Con Tại Thái Lan

chia sẻ

Câu Chuyện Đau Lòng Đằng Sau Việc Thuần Phục Voi Con Tại Thái Lan

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 29/06/2020
Loài voi không bao giờ quên. Và cái cách con người đối xử với voi tại Thái Lan thật đau lòng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm