Sorry, this video is not available in your country.

Câu Chuyện Hôm Nay: Người Việt Trên Đất Lào

chia sẻ

Câu Chuyện Hôm Nay: Người Việt Trên Đất Lào

Xem Lào là quê hương thứ 2, những người con đất Việt cần mẫn kiếm sống, chan hòa và nhân ái với người dân sở tại. Savannakhet và Salavan cùng nhiều tỉnh khác của đất nước triệu voi - Lào có đông đảo người Việt làm ăn sinh sống.
Tags: Người Việt ở Lào