Sorry, this video is not available in your country.

Cây Cầu Gồng Mình Chống Chọi Dòng Lũ Dữ

chia sẻ

Cây Cầu Gồng Mình Chống Chọi Dòng Lũ Dữ

Người đăng: thuyhien
Ngày đăng: 10/12/2022
Dòng nước lũ cuốn cuồn cuộn qua địa phận xã Vĩnh Phương đã đe dọa một cây cầu bắc ngang con sông Cái tại đây. Cây cầu vẫn đứng vững, vẫn gồng mình chống chọi với dòng lũ dữ khiến người đi đường e sợ.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm