Sorry, this video is not available in your country.

Cây Thông Na Uy Thắp Sáng Quảng Trường Trafalgar Ở London

chia sẻ

Cây Thông Na Uy Thắp Sáng Quảng Trường Trafalgar Ở London

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 17/12/2023
Tại Quảng trường Trafalgar ở trung tâm London, người dân tụ tập để xem lễ thắp sáng cây thông Giáng sinh truyền thống được nhập khẩu từ Oslo.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm