Sorry, this video is not available in your country.

CDC Thay Đổi Hoàn Toàn Hướng Dẫn Về Khẩu Trang Đối Với Người Mỹ Đã Tiêm Phòng

chia sẻ

CDC Thay Đổi Hoàn Toàn Hướng Dẫn Về Khẩu Trang Đối Với Người Mỹ Đã Tiêm Phòng

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 03/08/2021
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ hôm thứ Ba đã khuyến cáo rằng những người Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ nên đeo khẩu trang trong nhà trong ít nhất một số trường hợp, đánh dấu sự đảo ngược thông báo của cơ quan này vào tháng 5 đã khiến hàng triệu người được tiêm chủng bỏ khẩu trang.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm