Sorry, this video is not available in your country.

Chấm Dứt Quyền Tiếp Cận Phá Thai Sẽ Gây "Tổn Hại" Cho Nền Kinh Tế Mỹ

chia sẻ

Chấm Dứt Quyền Tiếp Cận Phá Thai Sẽ Gây "Tổn Hại" Cho Nền Kinh Tế Mỹ

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 19/05/2022
Trước quyết định của tòa án tối cao có vẻ như sẽ chấm dứt quyền phá thai theo hiến pháp ở Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen vào ngày 10/5 cho biết việc loại bỏ quyền tiếp cận phá thai của phụ nữ sẽ có "những tác động rất nguy hiểm" đối với nền kinh tế Mỹ.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm