Sorry, this video is not available in your country.

Chào Duggee (Phần 4 - Tập 40)

chia sẻ

Chào Duggee (Phần 4 - Tập 40)

Chú chó to lớn và đáng yêu Duggee điều hành Tiểu Đội Sóc, nơi các bạn nhỏ được nhận huy hiệu cho những điều mới mẻ mà mình học được. Hãy cùng thử những điều mới mẻ với Duggee nhé.