Sorry, this video is not available in your country.

''Chấp'' Mọi Loại Lỗi Xe Tây, Tàu, Việt Nam, ... Với Thiết Bị Giá 50 USD

chia sẻ

''Chấp'' Mọi Loại Lỗi Xe Tây, Tàu, Việt Nam, ... Với Thiết Bị Giá 50 USD

Trong quá trình sử dụng xe, thi thoảng bạn sẽ gặp cảnh đèn taplo báo lỗi "cá vàng" hay check hệ thống. Việc mang vào hãng hay Gara ngoài đôi khi không ra được "bệnh" còn khiến chủ nhân khó chịu và mất thời gian.