Sorry, this video is not available in your country.

Chật Vật Sống Giữa Thành Phố Đắt Đỏ Nhất Cả Nước

chia sẻ

Chật Vật Sống Giữa Thành Phố Đắt Đỏ Nhất Cả Nước

Người đăng: Mynt
Ngày đăng: 20/05/2024
Theo Tổng cục Thống kê, TP Hà Nội liên tiếp 3 năm dẫn đầu cả nước về chỉ số giá sinh hoạt. Hà Nội được xem là một trong những đô thị có nơi mức sống đắt đỏ, người dân đang phải thắt chặt chi tiêu.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm