Sorry, this video is not available in your country.

Cháy Rừng Hoành Hành Ở Canada Khiến Hàng Nghìn Ngôi Nhà Ở Bang British Columbia Phải Sơ Tán

chia sẻ

Cháy Rừng Hoành Hành Ở Canada Khiến Hàng Nghìn Ngôi Nhà Ở Bang British Columbia Phải Sơ Tán

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 10/08/2022
Một vụ cháy rừng ở tỉnh British Columbia, Canada đã khiến hàng nghìn cư dân phải sơ tán. Hơn 2.000 ha đất bị hư hại vì đám cháy.  

Tin Tức Tất cả

Xem thêm