Sorry, this video is not available in your country.

Chỉ Cần "Chạm" Là Thanh Toán Ngay Tại Onebank

chia sẻ

Chỉ Cần "Chạm" Là Thanh Toán Ngay Tại Onebank

Người đăng: thuyhien
Ngày đăng: 18/12/2021
Một trong những xu hướng chuyển đổi số quan trọng mà các ngân hàng hiện đại trên thế giới hướng đến là hình thành hệ sinh thái số thông minh. Tại Việt Nam, Nam Á Bank là một trong những ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số. Ngân hàng Nhà nước đánh giá cao sự đầu tư, đổi mới sáng tạo này để bắt nhịp nhanh với những chuyển đổi số mới nhất.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm