Sorry, this video is not available in your country.

Chính Quyền Yêu Cầu Di Dời Vật Liệu Tập Kết Trái Phép, Doanh Nghiệp Phớt Lờ

chia sẻ

Chính Quyền Yêu Cầu Di Dời Vật Liệu Tập Kết Trái Phép, Doanh Nghiệp Phớt Lờ

Người đăng: thuyhien
Ngày đăng: 19/11/2023
Những ngày qua, Thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) yêu cầu doanh nghiệp di dời vật liệu gồm đá hộc, cát xây dựng trên bờ kè chống xói lở nhưng doanh nghiệp phớt lờ chưa thực hiện.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm