Sorry, this video is not available in your country.

Chiến Binh Ninja Mỹ Nhí (Phần 12 - Tập 6)

chia sẻ

Chiến Binh Ninja Mỹ Nhí (Phần 12 - Tập 6)

Hãy dõi theo những người hùng trong cuộc sống thường ngày vượt qua một loạt thử thách khó khăn tại sân chơi đòi hỏi thể lực và sự linh hoạt để có cơ hội đến Nhật Bản thi đấu, và trở thành Ninja Mỹ đầu tiên.