Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Chiến Lược Marketing Dịch Vụ Hoàn Hảo | Chương 1 - Bài 1: Giới Thiệu Tổng Quan

9.4 / 12 đánh giá
Thể loại: Học, Tổng Hợp
Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Hoa
Bài học sẽ cung cấp kiến thức về khái niệm và vai trò của Marketing dịch vụ đối với doanh nghiệp, đồng thời cung cấp cách xử lý các tình huống thường gặp trong kinh doanh.

Có thể bạn thích