Sorry, this video is not available in your country.

Chính Phủ Chấp Thuận Đầu Tư Tiếp 2 Dự Án Cấp Điện Cho Miền Bắc

chia sẻ

Chính Phủ Chấp Thuận Đầu Tư Tiếp 2 Dự Án Cấp Điện Cho Miền Bắc

Người đăng:
Ngày đăng: 05/12/2023
Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch-Quỳnh Lưu và Dự án Đường dây 500kV Quỳnh Lưu-Thanh Hóa.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm