Sorry, this video is not available in your country.

Chính Phủ Đề Xuất Sớm Thi Hành Luật Đất Đai, Luật Nhà Ở, Luật Kinh Doanh Bất Động Sản

chia sẻ

Chính Phủ Đề Xuất Sớm Thi Hành Luật Đất Đai, Luật Nhà Ở, Luật Kinh Doanh Bất Động Sản

Người đăng:
Ngày đăng: 25/05/2024
Cuối giờ chiều nay 24/5, Ủy ban pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể để thẩm tra tờ trình của Chính phủ đề nghị bổ sung dự thảo nghị quyết của Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều khoản để sớm thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản

Tin Tức Tất cả

Xem thêm