Sorry, this video is not available in your country.

Chó Pit Bull Và Những Tù Nhân Bị Quản Chế (Phần 12 - Tập 10)

chia sẻ

Chó Pit Bull Và Những Tù Nhân Bị Quản Chế (Phần 12 - Tập 10)

Trạm cứu hộ Villalobos thuê những tù nhân được tha bổng.