Sorry, this video is not available in your country.

Chọn Dầu Máy Xe Tải - Không Phải Ai Cũng Biết

chia sẻ

Chọn Dầu Máy Xe Tải - Không Phải Ai Cũng Biết

Xe tải vốn là một phương tiện phải vận hành khắc nghiệt hàng đầu trong những mẫu xe dân dụng mà chúng ta có thể thấy trên đường. Bởi thế, vai trò của dầu máy/nhớt động cơ lại càng quan trọng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết những điểm thiết yếu trong quá trình lựa chọn một mẫu dầu phù hợp.