Sorry, this video is not available in your country.

Chống Đại Dịch Covid-19, Hai Tuần Của Thử Thách Và Ý Thức

chia sẻ

Chống Đại Dịch Covid-19, Hai Tuần Của Thử Thách Và Ý Thức

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 29/03/2020
Những ca dương tính với COVID-19 đang tăng lên từng ngày, tại Việt Nam, số người dương tính với virus SARS-CoV-2 vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mỗi ngày trôi qua được xem như là một cuộc chiến chống dịch.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm