Sorry, this video is not available in your country.

Chống Độc Quyền Trong Khai Thác Khoáng Sản

chia sẻ

Chống Độc Quyền Trong Khai Thác Khoáng Sản

Người đăng:
Ngày đăng: 21/06/2024
Cho ý kiến về dự án Luật Địa chất và Khoáng sản trong phiên họp tổ chiều nay 20/6, nhiều đại biểu đề nghị cần có giải pháp minh bạch hóa hoạt động cấp phép khai thác khoáng sản, chống độc quyền trong đấu giá khai thác khoáng sản.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm