Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Nàng Viết Giáng Sinh - Christmas She Wrote

Kaleigh bị sa thải bởi tổng biên tập mới của tòa báo và trở về nhà chị gái ở Tahoe, để phụ giúp cửa hàng bánh khi Giáng sinh đang đến gần. Nhưng vị tổng biên tập lại xuất hiện để sửa sai.  

Có thể bạn thích