Sorry, this video is not available in your country.

Chú Hề Biểu Diễn Cho Trẻ Em Di Tản Ở Gaza

chia sẻ

Chú Hề Biểu Diễn Cho Trẻ Em Di Tản Ở Gaza

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 20/11/2023
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Gaza, một nhóm nghệ sĩ người Palestine đã tổ chức một chương trình biểu diễn đặc beietj để đem lại tiếng cười cho các em nhỏ – đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong tất cả các cuộc xung đột.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm