Sorry, this video is not available in your country.

Chúng Tôi Đơn Giản Là Gấu Con (Phần 1 - Tập 13)

chia sẻ

Chúng Tôi Đơn Giản Là Gấu Con (Phần 1 - Tập 13)

Sau khi nhìn thấy sao băng và ước, ba chú gấu con đã khiến chiếc hộp của mình trở nên màu nhiệm và có khả năng đưa họ đến những thế giới mới, những vùng đất xa xôi vốn chỉ có trong truyện cổ tích, đây cũng là hành trình để họ tìm kiếm một nơi gọi là nhà.