Sorry, this video is not available in your country.

Chương 1-3

Yêu thích

17 Nguyên Tắc Vàng Trong Làm Việc Nhóm

17 Nguyên Tắc Vàng Trong Làm Việc Nhóm: Chương 1-3

Người đăng:
Thể loại: Radio Kể Chuyện
Làm việc nhóm là kỹ năng không thể thiếu đối với một con người hiện đại. Và để là một thành viên nhóm hiệu quả, hãy tuân thủ những nguyên tắc làm việc chung của cả nhóm.
Tags: Audio

Có thể bạn thích