Sorry, this video is not available in your country.

Chuyện Đeo Khẩu Trang Và Sự Tranh Cãi Ở Các Quốc Gia

chia sẻ

Chuyện Đeo Khẩu Trang Và Sự Tranh Cãi Ở Các Quốc Gia

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 08/04/2020
Có một cuộc tranh luận toàn cầu về việc mọi người có nên đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng hay không? Tổ chức Y tế Thế giới cho biết chỉ những người đang có triệu chứng hoặc chăm sóc bệnh nhân Covid-19 mới nên đeo chúng, nhưng một số quốc gia đã bắt buộc mọi người phải đeo khi ra ngoài.
Tags: Khẩu trang

Tin Tức Tất cả

Xem thêm