Sorry, this video is not available in your country.

Chuyển Đổi Xanh Phát Triển Bền Vững Du Lịch Việt Nam

chia sẻ

Chuyển Đổi Xanh Phát Triển Bền Vững Du Lịch Việt Nam

Người đăng:
Ngày đăng: 14/04/2024
“Chuyển đổi xanh để phát triển bền vững du lịch Việt Nam” - là chủ đề của diễn đàn diễn ra sáng 12/4 trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2024.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm