Sorry, this video is not available in your country.

Chuyển Gần 300 Bệnh Nhân Từ Nơi Bị Phong Tỏa Về Bệnh Viện 199

chia sẻ

Chuyển Gần 300 Bệnh Nhân Từ Nơi Bị Phong Tỏa Về Bệnh Viện 199

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 29/07/2020
Sau khi xác định khu vực phong tỏa 3 bệnh viện lớn ở Đà Nẵng để chống dịch, ngành y tế địa phương này đã quyết định chuyển khoảng 300 bệnh nhân ra khỏi khu vực “ổ dịch” để tiếp tục điều trị.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm