Sorry, this video is not available in your country.

Chuyên Gia Giải Thích 4 Giai Đoạn Thử Nghiệm Lâm Sàng Vắc Xin Covid-19

chia sẻ

Chuyên Gia Giải Thích 4 Giai Đoạn Thử Nghiệm Lâm Sàng Vắc Xin Covid-19

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 07/08/2020
Phê duyệt một loại vắc-xin ở Hoa Kỳ thường mất nhiều năm, nhưng vắc-xin Covid-19 đang rút ngắn thời gian kỷ lục. 

Tin Tức Tất cả

Xem thêm