Sorry, this video is not available in your country.

Chuyện Về Trung Quốc (Phần 1 - Tập 4)

chia sẻ

Chuyện Về Trung Quốc (Phần 1 - Tập 4)

Michael Wood thực hiện một hành trình vĩ đại, khám phá các câu chuyện, con người, địa danh giúp tạo nên lịch sử hơn 4.000 năm của Trung Quốc.