Sorry, this video is not available in your country.

Có Bao Nhiêu Nhựa Trong Bữa Tối Giáng Sinh Của Bạn?

chia sẻ

Có Bao Nhiêu Nhựa Trong Bữa Tối Giáng Sinh Của Bạn?

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 25/01/2023
Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Portsmouth, bữa tối Giáng sinh nướng truyền thống có thể chứa gần một phần tư triệu mảnh vi nhựa trong đó.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm