Sorry, this video is not available in your country.

Cơ Cấu Cung Ứng Vốn Đa Dạng, Tích Cực Hơn

chia sẻ

Cơ Cấu Cung Ứng Vốn Đa Dạng, Tích Cực Hơn

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 17/04/2024
Thị trường tài chính Việt Nam đang có nhiều thay đổi tích cực hơn, khi cơ cấu cung ứng vốn cho nền kinh tế đang giảm dần sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, tăng tỷ trọng vốn từ kênh thị trường vốn, chứng khoán... Đây là nhận định của các chuyên gia tại Hội thảo công bố báo cáo về thị trường tài chính Việt Nam và triển vọng 2024, do Uỷ ban giám sát tài chính quốc gia, Ngân hàng phát triển châu Á ADB và ngân hàng BIDV tổ chức sáng nay

Tin Tức Tất cả

Xem thêm