Sorry, this video is not available in your country.

Có Phải Cứ Va Chạm Là Túi Khí Sẽ Bung? - Các Yếu Tố Cần Và Đủ Để Túi Khí Được Kích Hoạt

chia sẻ

Có Phải Cứ Va Chạm Là Túi Khí Sẽ Bung? - Các Yếu Tố Cần Và Đủ Để Túi Khí Được Kích Hoạt

Tuần vừa qua, những ai yêu mến hãng xe Việt Nam Vinfast được một phen "đứng ngồi không yên" khi chiếc Vinfast Fadil gặp tai nạn và túi khí vẫn không bung ra. Vậy có phải cứ va chạm là túi khí sẽ nổ? Các yếu tố cần và đủ để túi khí được kích hoạt là gì? Câu trả lời sẽ có trong Xế Cưng X.