Sorry, this video is not available in your country.

Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ Robert O'Brien Có Kết Quả Dương Tính Với Covid-19

chia sẻ

Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ Robert O'Brien Có Kết Quả Dương Tính Với Covid-19

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 01/08/2020
Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, Robert O'Brien, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona, Tòa Bạch Ốc xác nhận.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm