Sorry, this video is not available in your country.

Cổ Vật Ba Miền Quy Tụ Tại Điện Kiến Trung, Huế

chia sẻ

Cổ Vật Ba Miền Quy Tụ Tại Điện Kiến Trung, Huế

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 23/06/2024
Chiều 22-6, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với Hội cổ vật TP.HCM và một số nhà sưu tập trong nước đã tổ chức triển lãm “Cổ vật hội tụ” trong ngôi điện triệu độ - điện Kiến Trung, Đại Nội Huế.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm