Sorry, this video is not available in your country.

Công An Quảng Nam Triệt Xóa Điểm Nhóm Sinh Hoạt Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ

chia sẻ

Công An Quảng Nam Triệt Xóa Điểm Nhóm Sinh Hoạt Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 24/06/2024
Thời gian qua, tại huyện Duy Xuyên,  tỉnh Quảng Nam, hoạt động của Hội thánh Đức Chúa trời mẹ có nhiều mặt tiêu cực, trái với phong tục tập quán, đạo đức xã hội Việt Nam, có biểu hiện mê tín dị đoan, lợi dụng giáo lý để trục lợi cá nhân.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm