Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Công Chúa Thần Thám - The Princess Comes Across | Tập 1

7.7 / 7 đánh giá
Đạo diễn: Liên Xuân Lợi
Sản xuất: Youku
Công chúa Tâm Dao tinh nghịch sau khi thoát khỏi trận hỏa hoạn từ tẩm điện của vua đã bắt đầu con đường đến với nhân gian, chu du khắp nơi. Với tính cách trượng nghĩa, nàng đã giải oan cho dân, giúp đỡ bách tính. Trong quá trình tiến gần đến chân tướng của sự thật, nàng cũng nhiều lần đối mặt với nguy hiểm.  

Có thể bạn thích