Sorry, this video is not available in your country.

Công Đoàn Cần Góp Phần Kiến Tạo Giá Trị Xã Hội Cho Nữ Giới

chia sẻ

Công Đoàn Cần Góp Phần Kiến Tạo Giá Trị Xã Hội Cho Nữ Giới

Người đăng:
Ngày đăng: 09/07/2024
“Gia tăng quyền năng cho lao động nữ và kiến tạo giá trị xã hội cho nữ giới” là đề nghị của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tại Hội nghị gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo chủ chốt công đoàn cấp tỉnh, ngành, Trung ương và biểu dương cán bộ nữ công tiêu biểu lần thứ 3 năm 2024 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức vào chiều 8/7.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm