Sorry, this video is not available in your country.

Công-gô Ghi Nhận Ca Tử Vong Thứ Hai Do Ebola Sau Nhiều Ngày

chia sẻ

Công-gô Ghi Nhận Ca Tử Vong Thứ Hai Do Ebola Sau Nhiều Ngày

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 15/04/2020
Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) đã ghi nhận cái chết Ebola thứ hai sau hơn bảy tuần mà không có ca nhiễm mới.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm