Sorry, this video is not available in your country.

Công Ty Chủ Quản ChatGPT Sa Thải CEO Sam Altman

chia sẻ

Công Ty Chủ Quản ChatGPT Sa Thải CEO Sam Altman

Người đăng:
Ngày đăng: 19/11/2023
Hội đồng quản trị của OpenAI, công ty vận hành ChatGPT, hôm 17/11 đã sa thải Giám đốc điều hành Sam Altman. Động thái này đã gây ra làn sóng chấn động khắp ngành công nghệ.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm