Sorry, this video is not available in your country.

Công Ty Mẹ Của KFC Tăng Gấp Đôi Các Chương Trình Khuyến Mãi Để Thu Hút Khách Hàng

chia sẻ

Công Ty Mẹ Của KFC Tăng Gấp Đôi Các Chương Trình Khuyến Mãi Để Thu Hút Khách Hàng

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 13/08/2022
Yum Brands cho biết họ sẽ cung cấp các mặt hàng mới và các ưu đãi khuyến mại trong những ngày tới vì họ tìm cách đảo ngược sự suy giảm nhu cầu đối với thực phẩm của người tiêu dùng có thu nhập thấp.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm