Sorry, this video is not available in your country.

Covid-19: Ấn Độ Thiếu Nguyên Liệu Sản Xuất Thuốc Trầm Trọng

chia sẻ

Covid-19: Ấn Độ Thiếu Nguyên Liệu Sản Xuất Thuốc Trầm Trọng

Người đăng: Trangpth
Ngày đăng: 07/03/2020
Các nhà sản xuất thuốc của Ấn Độ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nguyên liệu do chuỗi cung ứng bị đình chỉ ở Trung Quốc. Nỗi sợ hãi về tình trạng thiếu thuốc và tăng giá đã tăng lên ở Ấn Độ, mặc dù chính phủ nói rằng có đủ chứng khoán trong hai đến ba tháng tới.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm