Sorry, this video is not available in your country.

Covid-19 - Đại Dịch Khi Nào Chấm Dứt?

chia sẻ

Covid-19 - Đại Dịch Khi Nào Chấm Dứt?

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 26/02/2020
Bác sĩ Leong Hoe Nam huyên ngành bệnh truyền nhiễm cho biết khi vào thời tiết nóng, có thể đại dịch sẽ kết thúc. Và chúng ta nên tắt điều hòa, mở cửa sổ là một cách tích cực để loại bỏ nguy cơ lây nhiễm.
Tags: Covid-19

Tin Tức Tất cả

Xem thêm